Informacja o zbieranych danych w zakresie danych osobowych (RODO)
Witryna nie wymaga do kontaktu, ani nie gromadzi i nie przetwarza danych
osobowych.
Witryna ta używa anonimowych danych zbiorczych o odwiedzinach strony,
zbieranych przez Google Analytics - ale nie zbiera danych o adresach IP internauty.
W zakresie zbierania i wykorzystywania adresów IP do personalizacji należy się
zwracać bezpośrednio do koncernu Google.
Adresy e-mailowe wykorzystywane są jedynie do kontaktów w zakresie
zainteresowań obu stron. Adresy te nie są wykorzystywane do celów reklamowych i
nie są wprowadzane do żadnej bazy newslettera. Adresy te nie są udostępniane
stronom trzecim.
Powyższa zasada dotyczy również podanych numerów telefonów
służbowych.
O ile korespondencja e-mailowa nie dotyczy spraw urzędowych lub spraw spornych,
zawartych umów cywilo-prawnych lub innych spraw mogących trafić do sądów,
korespondencja usuwana jest automatycznie po 30 dniach od
zakończenia kontaktu.
Żadne dane zgłaszających zapytanie nie są przetwarzane w sposób automatyczny i
nie są ewidencjonowane (odkładane) w automatycznych bazach danych.

Cookies

Odwiedzając stronę musisz się zgodzić na ewentualne śledzenie odwiedzin przez
technologię Cookies [ciasteczka] – ale my nie analizujemy i nie gromadzimy danych
dotyczących bezpośrednio odwiedzającego.
Ciasteczka są wymagane do zbierania danych dla analiz Google Analytics. Jako
dobrowolny użytkownik nie musisz korzystać z naszych witryn i możesz poszukać 
 Copyright 2019 Karol Studio FG - All Rights Reserved

Site was built with Mobirise